e-mail: info@3pommes.cztelefon: 257 211 458mobil: 728 967 850

kdo se o vás bude starat

Hana Amrouche

ředitelka školky. Má celoživotní praxi v mateřských školách v zahraničí i v České republice. Francouzština je jejím druhým jazykem. Je duší celého projektu.

Zihend Belaidi

Pochází z Alžíru, je matkou dvou dětí. Vystudovala obor dětská zdravotní sestra. O děti ve školce se stará od roku 2003. Vyučuje francouzštinu pro předškoláky. Má velmi ráda děti, je jejich dobrá kamarádka, ale umí být i přísná.

Paed.Dr. Ivana Rezková, logopedie

Profesní kariéru zahájila jako diplomovaná dětská sestra v Thomayerově nemocnici a dále jako vedoucí sestra jeslí. Vystudovala PedF.UK – obor biologie, speciální pedagogika-logopedie a psychopedie. Složila rigorózní zkoušku. Poté začala pracovat jako učitelka a posléze ředitelka škol pro sluchově postižené, dále Jako ředitelka školy pro děti s mentálním postižením a autismem. Po odchodu do důchodu pracovala jako logopedka ve Speciální mateřské škole „Sluníčko! A v MŠ Lochkov.

Soraya Belaidi

administrativní a organizační záležitosti

Ramdane Belaidi

jednatel společnosti